Sổ quỹ thu chi

Tất cả loại thu chi của phòng khám phát sinh trên phần mềm SimlyDent sẽ được lưu trữ và thể hiện theo mốc thời gian ở tính năng “sổ quỹ thu chi” bao gồm:

  • Ngày phát sinh chứng từ

  • Mã phiếu

  • Loại thu chi: Thu tiền khám bệnh, chi tiền mua vật liệu, đặt xưởng labo, chi lương…

  • Hình thức: Tiền mặt, chuyển khoản

  • Đối tượng thu chi

  • Số tiền loại thu/chi

  • Ghi chú cụ thể.

Để xem chi tiết, chỉnh sửa phiếu bạn thao tác như sau:

  • Tại giao diện tính năng “Thanh toán” chọn “Sổ quỹ thu/chi”

  • Nếu cần xem chi tiết mã phiếu nào bạn chọn vào “Mã phiếu” tương ứng để xem, chỉnh sửa hay in phiếu sau đó “lưu phiếu” để hoàn thành.

Bên cạnh đó, tại giao diện “Sổ quỹ thu/chi” bạn có thể thao tác tìm theo “mã phiếu”, lọc theo loại “thu”, “chi” hay hình thức thanh toán tiền mặt/chuyển khoản/khác.

Last updated