💰Thu&Chi

Hướng dẫn sử dụng tính năng Thu&Chi tại phần mềm SimlyDent

Tính năng “Thu&Chi ” tại phần mềm SimlyDent giúp bộ phận kế toán quản lý thu chi của phòng khám chính xác, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Ngay khi phát sinh khoản thu/chi từ các bộ phận khác, hệ thống sẽ lập tức cập nhật và đồng bộ theo thời gian thực giúp bộ phận kế toán nắm được thông tin và thực hiện các bước thu/chi tiếp theo.

Tại Simlydent, chọn “ Thu&Chi ” Để đến giao diện tính năng tiếp đón như hình bên dưới

Last updated