Sản phẩm Labo

Bạn có thể tìm kiếm theo tên sản phẩm bằng cách gõ từ khóa vào ô tìm kiếm. Sau đó click vào biểu tượng “Kính lúp” để hệ thống trả kết quả tìm kiếm.

Bên cạnh đó, bạn có thể lọc sản phẩm theo nhà cung cấp bằng cách click vào mũi tên chỗ “Lọc nhà cung cấp” rồi chọn nhà cung cấp cụ thể. Lúc này hệ thống sẽ trả kết quả danh sách sản phẩm theo nhà cung cấp đó.

Để thêm sản phẩm mới, tại giao diện “Sản phẩm Labo” bạn click vào biểu tượng dấu cộng “Thêm”. Sau khi xuất hiện giao diện “Thêm sản phẩm” bạn điền đầy đủ thông tin sản phẩm rồi chọn “Lưu” để lưu lại.

Last updated