Phiếu đặt Labo

Bạn có thể tìm kiếm theo tên sản phẩm labo bằng cách gõ tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm, sau đó click vào biểu tượng “kính lúp” để hệ thống trả kết quả theo từ khóa đã tìm. Bạn cũng có thể tìm kiểu theo ngày, tuần, tháng cụ thể.

Để cập nhật/ thay đổi trạng thái của phiếu đặt labo, Click vào dòng “trạng thái” tương ứng ở từng phiếu rồi chọn lại thông tin phù hợp “Đã đặt” “Đã nhận” “Đã lắp” “Hủy” sau đó chọn “Thay đổi” để lưu lại.

Tại mục thao tác, Chọn biểu tượng '' máy in '' để in và biểu tượng ''cây bút'' để sửa đổi

Last updated