Chi tiết khách hàng

Để xem các chi tiết thông tin khách hàng, quý khách click vào tên khách hàng, giao diện sẽ xuất hiện như sau :

Để sửa thông tin khách hàng, bạn click vào tên khách hàng hoặc biểu tượng “Cây bút” bên phải. Tại đây, giao diện hiển thị những thông tin đã điền trước đó. Bạn có thể chỉnh sửa lại những thông tin cần thiết sau đó click “Lưu khách hàng” để lưu lại.

Last updated