Nhà cung cấp Labo

Tại phần mềm SimlyDent cho phép tạo các nhà cung cấp sản phẩm labo để dễ dàng quản lý theo phân loại. Để sử dụng tính năng này, tại giao diện “Xưởng/Labo” bạn chọn mục “Nhà cung cấp”.

Để thêm nhà cung cấp mới, bạn click vào biểu tượng dấu cộng “Thêm” sau đó điền những thông tin chi tiết của nhà cung cấp rồi chọn “Lưu” để lưu thông tin.

Để xem chi tiết hoặc chỉnh sửa thông tin, bạn chọn biểu tượng “Cây bút” chỗ thao tác. Lúc này giao diện sẽ thể hiện thông tin cụ thể của nhà cung cấp. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin và chọn “Lưu” để lưu lại.

Last updated