Tạo khách hàng

Để thêm thông tin khách hàng mới tại tính năng “khách hàng” bạn click vào biểu tượng có dấu cộng “Thêm” nằm trên cùng góc phải.

Tại đây khi xuất hiện giao diện mới, bạn bắt đầu điền các thông tin cần thiết như:

  • Hình ảnh: Thêm hình ảnh khách hàng nếu có để thông tin được cụ thể hơn. Nếu không có hình ảnh, bạn có thể để trống.

  • Thông tin tài khoản: Bao gồm mã khách hàng, ngày tạo, tên khách hàng, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, email.

  • Nguồn khách hàng: Khách hàng biết phòng khám qua đâu. Việc phân loại khách hàng giúp việc chăm sóc chu đáo hơn. Đồng thời hỗ trợ chiến dịch Marketing đúng kênh, tiết kiệm chi phí và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

  • Tiền sử bệnh: Thông tin tiền sử bệnh, ghi chú chi tiết và báo khẩn có phương án điều trị phù hợp và liên hệ đến người thân trong trường hợp khẩn cấp.

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cần thiết, chọn '' Lưu khách hàng ''

Last updated