Điều phối

Phân loại khách hàng theo bảng để tiếp đón và xem trạng thái và điều phối phù hợp.

Khi khách hàng đã đến và vào khám bạn có thể kéo thả các trường thông tin của khách hàng đến các trường thông tin phù hợp.

Trường hợp khách hàng đặt lịch hẹn trong ngày sẽ xuất hiện ở mục “chờ khám” với các thông tin chi tiết giúp bác sĩ biết bệnh nhân “đã đến” hay “chưa đến” để điều phối và tiếp đón.

Last updated