🛃Khách hàng

  • Quản lý thông tin khách hàng tốt sẽ giúp tăng sự hài lòng và mức độ quay lại của khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho phòng khám. Không những vậy còn giúp khách hàng luôn cảm thấy bản thân được chăm sóc, trải nghiệm dịch vụ chất lượng và có thể giới thiệu miễn phí phòng khám đến với những người thân quen của họ.

  • Tính năng “Khách hàng” tại phần mềm SimilyDent giúp bạn quản lý hồ sơ bệnh án, lịch sử điều trị dễ dàng. Việc các trường thông tin thể hiện rõ ràng, trực quan giúp việc phân loại khách hàng hiệu quả hơn để đưa ra các chiến lược, cách chăm sóc khách hàng theo từng nhóm.

Chọn “Khách hàng” Để đến giao diện tính năng tiếp đón như hình bên dưới

Last updated