Tạo điều trị

Để thêm điều trị bạn làm theo hướng dẫn sau: Tại tính năng “khám và điều trị” chọn “mã phiếu'' để vào hồ sơ bệnh án chi tiết

Tại đây , bạn có thể chỉnh sửa các thông tin của khách hàng như:

  • Chẩn đoán

  • Kế hoạch điều trị

  • Đơn thuốc

  • Lời dặn

  • Film ảnh

Last updated