🏠Tồn kho

Tính năng “Tồn kho” tại phần mềm SimlyDent giúp việc kiểm soát tồn kho chặt chẽ hơn. Cập nhật số lượng tồn kho chính xác theo thời gian thực, giảm thất thoát hàng hóa. Đồng thời việc mua vật tư trong những kỳ tiếp theo cũng dựa vào số liệu tồn kho để quyết định số lượng đặt mua tránh gây lãng phí hoặc thiếu hụt vật tư trong quá trình điều trị.

Bất kỳ một thao tác nào thay đổi trong mục tồn kho về số lượng, kiểm kê sẽ được cập nhật lịch sử để dễ dàng kiểm tra, đối soát.

Tại simlydent, Chọn “Tồn kho” Để đến giao diện tính năng tiếp đón như hình bên dưới

Last updated