Báo cáo theo nhân viên

Tại mục '' báo cáo '' chọn '' báo cáo theo thành viên '' để xuất hiện giao diện sau

Tại đây bạn cũng có thể tìm kiếm báo cáo theo thời gian , nhóm thủ thuật, trạng thái, bằng công cụ lọc 1 cách dễ dàng.

Last updated