Bảng thanh toán

Để xác nhận thanh toán cho khách hàng, bạn click vào '' tên KH '' sau đó kéo xuống phần thông tin thanh toán

Click chuột vào thanh toán để xác nhận khách hàng đã thanh toán

Last updated