Báo cáo theo thủ thuật

Tại mục '' Báo cáo '' chọn '' báo cáo theo thủ thuật '' để xuất hiện giao diện sau

Tại đây bạn có thể tìm kiếm báo cáo theo thời gian, bác sĩ, nhóm thủ thuật, trạng thái bằng công cụ lọc 1 cách dễ dàng

Last updated