🏬Khám & Điều trị

  • Tính năng khám và điều trị tại phần mềm SimlyDent giúp bác sĩ quản lý hồ sơ bệnh án dễ dàng. Đồng thời cùng các tính năng hỗ trợ khám điều trị giúp tiết kiệm thời gian để bác sĩ tập trung tối đa vào chuyên môn nhằm nâng cao hiệu suất và trải nghiệm của bệnh nhân.

  • Tiếp đón bệnh nhân -> chọn hồ sơ cần điều trị -> xem bổ sung thông tin hồ sơ bệnh án -> xem lịch sử điều trị -> Chẩn đoán -> Tư vấn điều trị dựa theo bảng giá và nhu cầu bệnh nhân-> Thêm thủ thuật điều trị -> Đặt xưởng/labo (nếu cần) -> Thêm đơn thuốc (nếu cần) -> Tạo lịch tái khám (nếu có).

Last updated