Bảng

Tổng hợp lịch hẹn trong ngày, được phân loại theo các bảng “Chưa đến”, đã đến”, “không đến”. Đặc biệt bảng này có thể tùy chỉnh màu sắc, thêm bớt và thay đổi tên bảng theo thực tế phòng khám.

Bạn thực hiện điều phối bằng cách kéo, thả các ô thông tin đến cột phù hợp.

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Minh Tuyết đã đến, bạn thực hiện click chuột/chạm vào màn hình máy tính hay điện thoại ở tên khách hàng Nguyễn Minh Tuyết ở cột “chưa đến” và kéo sang cột “Đã đến”.

Bên cạnh đó, bạn có thể click vào tên khách hàng để thay đổi, bổ sung thông tin, cập nhật trạng thái và lưu lại trực tiếp tại “Bảng tiếp đón hôm nay”.

Last updated