Tiếp đón bằng QR-CODE

Khách hàng có thể dùng điện thoại và scan QR và tự nhập thông tin. Điều này giúp cho phòng khám hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Last updated