Đổi mật khẩu

Để đổi mật khẩu vui lòng chọn vào ký hiệu bên cạnh tên tài khoản ở góc phải màn hình và chọn ''đổi mật khẩu''.

Thực hiện thay đổi mật khẩu và lưu mật khẩu mới

Chọn đổi mật khẩu để xác nhận mật khẩu mới.

Last updated