Ghi chú hẹn

Tại tính năng '' Lịch hẹn '' ở mục '' Thiết lập '' chọn '' ghi chú hẹn '' để đến giao diện sau:

Tại đây, chọn '' + Thêm mới '' ở góc phải và nhập nội dung cần thêm.

Cuối cùng, chọn '' Lưu '' để thêm hoặc '' Đóng '' để hủy.

Last updated