Quên mật khẩu

Đối với tài khoản nhân viên, liên hệ admin của phòng khám để reset mật khẩu

Đối với tài khoản admin, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ Simlydent để hỗ trợ reset mật khẩu

Last updated