Công nợ KH

Để xem chi tiết theo tên khách hàng, tiến hành thu công nợ bạn thao tác như sau:

  • Tại giao diện “Thu&Chi” chọn “Công nợ khách hàng”.

  • Muốn xem chi tiết khách hàng nào, bạn click vào “tên khách hàng” đó để xem.

  • Lúc này màn hình sẽ chuyển đến giao diện thanh toán thuộc hồ sơ bệnh án. Để thanh toán bạn kiểm tra các thông tin chi tiết về tên người thanh toán, số tiền, loại thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản) sau đó click “Thu&Chi” để hoàn tất.

  • In phiếu: Sau khi thanh toán hoàn tất bạn có thể in phiếu bằng cách chọn tính năng “in phiếu” trên hệ thống.

Last updated