Nhóm thu/chi

Tại đây, click '' +Thêm mới '' sau đó nhập nội dung cần thêm

Chọn nhóm thu / chi phù hợp

Cuối cùng, chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' Đóng để huỷ thao tác.

Last updated