Nhóm thủ thuật

Tại đây , bạn có thể sử dụng những nhóm thủ thuật có sẵn của hệ thống

Thêm nhóm thủ thuật mới bằng cách click '' + Thêm mới ''

Nhập đầy đủ thông tin cần thiết, cuối cùng chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' Đóng '' để huỷ thao tác.

Bạn cùng có thể sửa thủ thuật đã có bằng cách click vào biểu tượng '' cây bút '' hoặc xoá thủ thuật đã có bằng cách click vào biểu tượng '' thùng rác ''.

Last updated