Mẫu lời dặn

Để thêm mẫu lời dặj , chọn '' +Thêm mới '' ở góc phải màn hình để đến giao diện sau

Nhập đầy đủ nội dung cần thiết, sau đó chọn '' Lưu '' để hoàn tất.

Bạn cùng có thể sửa thủ thuật đã có bằng cách click vào biểu tượng '' cây bút '' hoặc xoá thủ thuật đã có bằng cách click vào biểu tượng '' thùng rác ''.

Last updated