Mẫu đơn thuốc

Để thêm mẫu thuốc mới, chọn '' +Thêm mẫu thuốc '' ở góc phải màn hình để đến giao diện sau

Tại đây, bạn có thể tìm mẫu thuốc bằng công cụ lọc. Sau đó click '' +thêm '' rồi '' chọn '' để xác nhận thêm mẫu thuốc .

Sau khi thêm mẫu thuốc, bạn có thể thêm lời dặn ở thanh lọc.

Chọn '' Lưu '' để hoàn tất thêm mẫu thuốc .

Bạn có thể sửa mẫu thuốc đã có bằng cách click vào biểu tượng '' cây bút '' hoặc xoá bỏ mẫu thuốc bằng cách click vào biểu tượng '' thùng rác ''

Last updated