Mẫu chẩn đoán

Thêm mới mẫu chẩn đoán bằng cách click '' + Thêm mới ''

Nhập mẫu chẩn đoán cần thêm , sau đó chọn '' Lưu '' để hoàn tất.

Bạn cùng có thể sửa thủ thuật đã có bằng cách click vào biểu tượng '' cây bút '' hoặc xoá thủ thuật đã có bằng cách click vào biểu tượng '' thùng rác ''.

Last updated