🔈Thiết lập ban đầu

đầu

Để chính sửa thông tin phòng khám : Tại phần mềm Simlydent, chọn tính năng '' Thiết lập'' để đến với giao diện sau

Tại đây, click vào biểu tượng '' cây bút'' để chỉnh sửa

Nhập đầy đủ thông tin cần thiết cho phòng khám như :

  • Hình ảnh

  • Tên phòng khám

  • Thông tin liên lạc

  • Địa chỉ

Cuối cùng, chọn '' Lưu '' để hoàn tất hoặc '' đóng '' để huỷ thao tác

Last updated