Lịch sử bệnh án

Để kiểm tra lịch sử điều trị của khách hàng tại phòng khám, click chuột vào '' lịch sử bệnh án ''

Last updated