In hồ sơ bệnh án

Click chuột vào '' In hồ sơ '' để in phiếu điều trị.

Last updated